Velikost písma:

Denní stacionář

Valašská Polanka

Denní stacionář ve Valašské Polance získal certifikát Vážka®. 

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) uděluje tento certifikát provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. ČALS zařízením, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení certifikátu Vážka, uděluje certifikát Vážka® na dobu 18 měsíců.

Více o certifikátu naleznete zde.

Pravidla pro udělování certifikátu Vážka

1. O denním stacionáři

Klienty obecně prospěšné společnosti Letokruhy jsou lidé s výrazně sníženou soběstačností v základních denních aktivitách a často potřebují soustavnou péči a dohled. Organizace se zaměřuje na péči o lidi s poruchami paměti a orientace.

Denní stacionář ve Valašské Polance je otevřen ve všední dny od 7 do 15,30 hodin a slouží obyvatelům mikroregionu Hornolidečska, případně Vsetínska.

Dovoz klienta do denního stacionáře a odvoz zpět zajistí rodinní pečovatelé nebo naše pracovnice.

Podle potřeby zajistíme i celodenní stravu.

Pro klienty je důležitý zejména denní program, který je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne, je pestrý a kvalifikovaně vedený s ohledem na potřeby a možnosti našich klientů.

2. Komu pomáháme?

Našimi klienty jsou lidé, kteří:

- pro svůj věk či zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně a potřebují k životu pomoc druhých.

-  se cítí osamělí a chtějí trávit svůj čas ve společnosti jiných.

- trpí poruchami paměti a orientace.

Pomáháme i rodinným pečovatelům, kteří:

-  se chtějí celodenně starat o své blízké, ale potřebují si udržet pracovní poměr.

-  si potřebují alespoň na pár hodin od náročné péče odpočinout.

Do denního stacionáře přijímáme osoby starší 18 let. Horní věková hranice je bez omezení.

3. Aktivity 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně

Aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

A dále: tréninky paměti, reminiscenční terapie, tvoření, vycházky, cvičení, četba, hry …

 

Hodnotící zpráva

Sazebník služeb

Sazebník služeb

 

 


 

Služby denního stacionáře byly v roce 2019 podpořeny z programu K zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a k zajištění priorit na území Zlínského kraje.

Služby denního stacionáře byly také podpořeny z rozpočtu obcí Valašská Polanka, Leskovec, Lužná, Seninka, Francova Lhota, Lidečko a z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečsko. Děkujeme.