Velikost písma:

Pečovatelská služba

1. Komu pomáháme?

Klienty obecně prospěšné společnosti Letokruhy jsou  lidé, kteří mají výrazně sníženou soběstačnost v základních denních aktivitách a jsou závislí na pomoci druhých osob.

Pečovatelskou službu poskytujeme v domácnosti klienta na Vsetínsku a  na Hornolidečsku. 

Naší cílovou skupinou jsou senioři a osoby zdravotně postižené - starší 18 let. Horní věková hranice je bez omezení.

Služby poskytujeme nepřetržitě – 7 dní v týdnu od 6:30 do 21:00 hodin.

2. Aktivity 

Základní úkony (v rámci zákona č. 108/2006 Sb. a ve znění vyhlášky č. 505/2006):

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – rozvoz stravy ve Vsetíně a na Hornolidečsku

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytnutí základního poradenství

Fakultativní úkony (nad rámec zákona a vyhlášky):

Dohled nad uživatelem

Mazání končetin a bandáž

Měření tlaku a teploty

Bazální stimulace

Trénink paměti

Pohovor při osamělosti

Procházka

Odvoz klienta služebním vozem

Vyřízení příspěvku na péči

Jiné úkony dle domluvy

 

Sazebník služeb

 


 

Pečovatelská služba byla v roce 2020 podpořena z programu K zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a z programu K zajištění priorit na území Zlínského kraje.

  

 Pečovatelská služba byla spolufinancována městem Vsetín. 

Pečovatelská služba byla spolufinancována z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín
a obcí připojených do spolufinancování. 

 Nákup skládacího vozíku na přepravu klientů Pečovatelské služby byl spolufinancován městem Vsetín.

Děkujeme.