Velikost písma:
Mgr. Helena Petroušková

Mgr. Helena Petroušková

čtvrtek, 13 září 2018 06:51

Poděkování ČEPS, a.s.

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě ČEPS, a.s. za finanční dar ve výši 28.000,- Kč, který jsme použili pro nákup letních pracovních oděvů a obuvi pracovníků v přímé péči.

Děkujeme firmě Lesy České republiky, s.p. za finanční dar ve výši 25.000,- Kč, který jsme použili na nákup zimních pracovních oděvů a kvalitní zimní obuvi pro pracovníky v terénní pečovatelské službě.

čtvrtek, 13 září 2018 06:40

Poděkování firmě Austin Detonator s.r.o.

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě Austin Detonator s.r.o. za finanční dar, který jsme použili na nákup myčky do denního stacionáře ve Valašské Polance. Tím se podařilo nejen zkvalitnit pracovní podmínky zaměstnanců, ale také ušetřit část pracovní doby, kterou mohou pracovnice v přímé péči věnovat svým klientům.

čtvrtek, 13 září 2018 06:36

Poděkování Nadaci Agrofert

Děkujeme Nadaci Agrofert za velkorysý finanční dar ve výši 150.000,- Kč, díky němuž jsme zakoupili kompenzační pomůcky pro pečovatelskou službu. Část finančního daru byla určena na zlepšení mzdových podmínek zaměstnanců v přímé péči, a tím se podařilo stabilizovat personál a zkvalitnit nabízené sociální služby.

Rádi bychom poděkovali firmě Austin Detonator s.r.o. za finanční příspěvek ve výši 5.500,- Kč, který jsme použili na nákup mobilní vany. Tato pomůcka usnadní práci pečovatelkám v terénu a zvýší komfort našich klientů spojený se zajištěním hygieny v jejich domácím prostředí. Děkujeme.

pátek, 08 září 2017 10:24

Poděkování Nadaci ČEZ

Děkujeme Nadaci ČEZ, která v roce 2017 přispěla naší organizaci částkou ve výši 45.000,- Kč na nákup tří myček nádobí. Tyto nám velice poslouží v pečovatelské službě při zajištění hygienických požadavků na rozvoz stravy našim klientům. Ušetříme nejen náklady na energie, ale zejména personální náklady na pracovnici, která musela denně po každém rozvozu obědů jídlonosiče umývat.

Děkujeme velice VDV - Nadaci Olgy Havlové, který přispěl na vzdělání našich zaměstnanců v roce 2017 částkou 50.000,- Kč. Za uvedenou finanční sumu absolvovali všichni naši zaměstnanci celkem 20 vzdělávacích akcí, kurzů nebo školení. Díky velkorysému daru jsme si mohli dovolit mimo jiné i unikátní seminář pro všechny zaměstnance Proměny stáří - Gerontooblek. Gerontooblek byl speciálně vyvinut k tomu, aby simuloval stařecký pohyb se všemi omezeními - pohybovými, sluchovými, zrakovými... Účastníci si tak mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cítí člověk, o kterého pečují.

Děkujeme ještě jednou.

Děkujeme firmě Jacobs Douwe Egberts OPS CZ s.r.o. za pravidelnou mnohaletou podporu našich služeb. Díky jejich každoročním velkorysým finančním darům nemáme problémy s úhradou nákladů spojených se vzděláním našich zaměstnanců, opravami našeho vozového parku a nákupem aktivizačních pomůcek do denního stacionáře ve Valašské Polance. Děkujeme i jménem našich klientů!

Velice děkujeme firmě Lesy ČR za velkorysý sponzorský dar ve výši 50.000,- Kč, kterým podpořily naši terénní pečovatelskou službu. Při naší práci je velmi důležitý kvalitní a spolehlivý vozový park, jehož provoz a údržba vyžaduje vysoké finanční náklady. Na nákup vozidel nesmíme čerpat dotace a na jejich provoz a údržbu jen částečně. Každý vlastník motorového vozidla ví, že někdy přijdou nečekané náklady na jeho opravu, což se nám v loňském roce bohužel u několika aut stalo, a my jsme neměli dostatečné finanční krytí k úhradě oprav. Navíc jsme byli nuceni zakoupit nové vozidlo, pro zajištění služby v oblasti Hornolidečska. Jen díky sponzorskému daru firmy Lesy ČR, který jsme využili na úhradu oprav a čerpání pohonných hmot, jsme byli schopni zachovat terénní službu všem zájemcům o službu a zejména klientům, kteří mnohdy žijí v těžko přístupných horských oblastech. Ještě jednou děkujeme firmě Lesy ČR jménem naším a našich klientů.

čtvrtek, 13 říjen 2016 11:49

Poděkování Nadaci Agrofert

Děkujeme Nadaci Agrofert za velkorysý finanční dar ve výši 300.000,- Kč. Pomůže nám vyřešit trvale svízelnou situaci s naším zastaralým vozovým parkem a díky němu můžeme uhradit část mzdy sociální pracovnice v projektu Mobilní hospic Letokruhy. 

Strana 1 z 3