Velikost písma:
čtvrtek, 13 září 2018 06:51

Poděkování ČEPS, a.s.

Napsal(a)

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě ČEPS, a.s. za finanční dar ve výši 28.000,- Kč, který jsme použili pro nákup letních pracovních oděvů a obuvi pracovníků v přímé péči.

Děkujeme firmě Lesy České republiky, s.p. za finanční dar ve výši 25.000,- Kč, který jsme použili na nákup zimních pracovních oděvů a kvalitní zimní obuvi pro pracovníky v terénní pečovatelské službě.

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě Austin Detonator s.r.o. za finanční dar, který jsme použili na nákup myčky do denního stacionáře ve Valašské Polance. Tím se podařilo nejen zkvalitnit pracovní podmínky zaměstnanců, ale také ušetřit část pracovní doby, kterou mohou pracovnice v přímé péči věnovat svým klientům.

čtvrtek, 13 září 2018 06:36

Poděkování Nadaci Agrofert

Napsal(a)

Děkujeme Nadaci Agrofert za velkorysý finanční dar ve výši 150.000,- Kč, díky němuž jsme zakoupili kompenzační pomůcky pro pečovatelskou službu. Část finančního daru byla určena na zlepšení mzdových podmínek zaměstnanců v přímé péči, a tím se podařilo stabilizovat personál a zkvalitnit nabízené sociální služby.

Rádi bychom poděkovali firmě Austin Detonator s.r.o. za finanční příspěvek ve výši 5.500,- Kč, který jsme použili na nákup mobilní vany. Tato pomůcka usnadní práci pečovatelkám v terénu a zvýší komfort našich klientů spojený se zajištěním hygieny v jejich domácím prostředí. Děkujeme.

pátek, 08 září 2017 10:24

Poděkování Nadaci ČEZ

Napsal(a)

Děkujeme Nadaci ČEZ, která v roce 2017 přispěla naší organizaci částkou ve výši 45.000,- Kč na nákup tří myček nádobí. Tyto nám velice poslouží v pečovatelské službě při zajištění hygienických požadavků na rozvoz stravy našim klientům. Ušetříme nejen náklady na energie, ale zejména personální náklady na pracovnici, která musela denně po každém rozvozu obědů jídlonosiče umývat.

Strana 1 z 5