Velikost písma:

V sekci Pečovatelská služba a Odlehčovací služba naleznete nové Sazebníky služeb, platné od 1.1.2014.

Děkujeme dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací Pomerančového týdne: Mgr. Ladislavě Běťákové a studentům Masarykova gymnázia, vedení Základní školy ve Valašské Polance a jejím žákům, paní Andree Václavíkové z Francovy Lhoty. Děkujeme všem, kteří finančně přispěli. Výsledek sbírky naleznete v příloze.

V oddíle Galerie najdete nově fotografie ze života v denním stacionáři ve Valašské Polance.

Tréninky paměti s Evou Juřičkovou si můžete poslechnout v sekci Služby - Trénování paměti.

Rozhovor s Mgr. Helenou Petrouškovou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti Letokruhy, pro Český rozhlas Brno. Rozhovor se dotýká fungování organizace a poskytování služeb. Poslechnout si můžete v sekci O nás.

Sbírka se bude konat ve Vsetíně, v obcích Valašská Polanka, Seninka, Lužná, Lidečko, Horní Lideč a Francova Lhota. Její výtěžek bude věnován na zkvalitnění služeb organizace Letokruhy, o.p.s.

Strana 5 z 5