Velikost písma:

Děkujeme velice VDV - Nadaci Olgy Havlové, který přispěl na vzdělání našich zaměstnanců v roce 2017 částkou 50.000,- Kč. Za uvedenou finanční sumu absolvovali všichni naši zaměstnanci celkem 20 vzdělávacích akcí, kurzů nebo školení. Díky velkorysému daru jsme si mohli dovolit mimo jiné i unikátní seminář pro všechny zaměstnance Proměny stáří - Gerontooblek. Gerontooblek byl speciálně vyvinut k tomu, aby simuloval stařecký pohyb se všemi omezeními - pohybovými, sluchovými, zrakovými... Účastníci si tak mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cítí člověk, o kterého pečují.

Děkujeme ještě jednou.

Děkujeme firmě Jacobs Douwe Egberts OPS CZ s.r.o. za pravidelnou mnohaletou podporu našich služeb. Díky jejich každoročním velkorysým finančním darům nemáme problémy s úhradou nákladů spojených se vzděláním našich zaměstnanců, opravami našeho vozového parku a nákupem aktivizačních pomůcek do denního stacionáře ve Valašské Polance. Děkujeme i jménem našich klientů!

Velice děkujeme firmě Lesy ČR za velkorysý sponzorský dar ve výši 50.000,- Kč, kterým podpořily naši terénní pečovatelskou službu. Při naší práci je velmi důležitý kvalitní a spolehlivý vozový park, jehož provoz a údržba vyžaduje vysoké finanční náklady. Na nákup vozidel nesmíme čerpat dotace a na jejich provoz a údržbu jen částečně. Každý vlastník motorového vozidla ví, že někdy přijdou nečekané náklady na jeho opravu, což se nám v loňském roce bohužel u několika aut stalo, a my jsme neměli dostatečné finanční krytí k úhradě oprav. Navíc jsme byli nuceni zakoupit nové vozidlo, pro zajištění služby v oblasti Hornolidečska. Jen díky sponzorskému daru firmy Lesy ČR, který jsme využili na úhradu oprav a čerpání pohonných hmot, jsme byli schopni zachovat terénní službu všem zájemcům o službu a zejména klientům, kteří mnohdy žijí v těžko přístupných horských oblastech. Ještě jednou děkujeme firmě Lesy ČR jménem naším a našich klientů.

čtvrtek, 13 říjen 2016 11:49

Poděkování Nadaci Agrofert

Napsal(a)

Děkujeme Nadaci Agrofert za velkorysý finanční dar ve výši 300.000,- Kč. Pomůže nám vyřešit trvale svízelnou situaci s naším zastaralým vozovým parkem a díky němu můžeme uhradit část mzdy sociální pracovnice v projektu Mobilní hospic Letokruhy. 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové obdaroval letos naši organizaci hned dvakrát: Poprvé vyhověl naší žádosti a přispěl částkou 24.000,- Kč na úhradu pohonných hmot při cestě za klienty našeho mobilního hospice a podruhé jsme díky laskavému daru ve výši 10.000,- Kč mohli zakoupit 20 kusů termojídlonosičů, což zásadně zvýší kvalitu dovážené stravy. Mnohokrát děkujeme.

Rádi bychom poděkovali firmě Austin Detonator s.r.o. Díky finančnímu daru, který jsme obdrželi, jsme si mohli dovolit zakoupit přístrojové vybavení pro náš Mobilní hospic Letokruhy (oxygenátor - kyslíkový koncentrátor, dva pulzní oxymetry a odsávačku). 

Mnohokrát děkujeme.